م...ر...گ.

          در غروب مبهم شهری غريب                هيچ کس تنهاييم را حس نکرد

            هيچ تفسيری به جز چشمان تو         وسعت شيداييم راحس نکرد

           فصل سردی را که ويران می شدم       هيچ کس در خواب هايش هم نديد

                در شب بی انتها با ياد تو                         هيچ کس مانند من غمگين نبود

امشب دستانم محتاج انند که بنويسند تا از رعشه بيفتد و مغزم همچنان می کوشد تا امتداد را

فراموش کند شايد ارام گيرد.ولی من می دانم که هر دو بيهوده در تلاشند.درد من چيز ديگری

است .چيزی که در قلبم می تپد.ترس...ترسی از فردا وروزهايی که هنوز نيامده اند.نمی دانم

در فردا چه بايد کرد.فردا چه جواب تازه ای برای سوال سخت زندگيم خواهم داشت؟؟و من

همچنان با اين وحشت می جنگم.وحشتی که...!؟

(به خودمم)ميشه اينقدر ورق نزنی؟دنبال چی هستی؟چی می خوای؟! يه چيزی بگو تا شايد

يه کمی اروم بگيرم... سيب سرخ؟!نه ديگه خيلی وقته که سيب سرخ نمی خوام! چی؟؟هديه

های کال؟!!نه اون رو هم ديگه نمی خوام...اخه ببين اينجا زندگيه نه فيلم وقصه که توش بشه

مثل (...)از قلب پروانه ای ورمانتيک گفت.نکنه می خوای ميون سيل گريه هام وسط تنهاييهام

و لابه لای غصه هام بازم رمانتيک حرف بزنم.مثلا از اون گلهای بنفش پرپر شده يا...

چيه؟چرا طفره ميرم؟باشه ميگم...يعنی به همين سادگی ؟!تو باور ميکنی؟ولی نه!من که

هنوز باورم نميشه!اخه چرا تا اين حد حرمت دستهای دعا از بين رفته ؟؟؟مردم چقدر بد شده

اند ...چقدر زمانه......؟!!!

می دونی دنيا هر ذره اش اکسير خواب داره و ادمها در واقع اکثر ادمها زود خوابشون ميبره. 

هميشه يه تکونی لازمه تا خواب از سر ادما بپره!ولی اينبار گرمی نفسش رو احساس کردم

يعنی اينقدر به من نزديک بوده و من نمی دونستم!ولی مهم اينه که اينبار من ساکم رو بستم

واماده اماده.....! تو هم پاشو.همين حالا...اره همين حالا.چرا معطلی؟!حتما می خوای بگی

نصف شبی عقلم پاره سنگ برداشته يا اينکه حالم اورژانسيه....؟!

اخه بيچاره مگه نمی بينيش ؟هر لحظه ممکنه قرعه به نامت بيفته و اونوقت...!!!

فقط بذار اينو بگم:              دنيا قشنگ نيست ...به خدا قشنگ نيست

                                پس چرا بهم ميگی ديگه گريه نکن؟چرا؟!!

  اما خدايا تموم حرفم اينه که من اين غمها و گريه ها و درد ها رو دوس دارم بی رودربايستی

بهت گفتم به خدا دوس دارم.پس چرا بعضی اوقات نعمت داشتن اينارو ازم می گيری؟اخه

فقط يه چند ماهيه باهاشون اشنا شدم قبلا زياد باهاشون دمخور نبودم...قبلا کسی منو به اونا

معرفی نکرده بود!اخه خدايا اين واژه ها خيلی پاکن...گويی از جنس بارانند...عجب ابهتی!!!

من همينو می خوام همين غم بزرگی که الان توی دلم نشسته اين يعنی همون عشق....

همون سيب سرخ.... همون هديه های کال..... همون...

............................................................................................................................................

  راستی تا يادم نرفته تولد يکسالگی وبلاگ خواهر گلمون(عطر نماز)رو هم به ايشون تبريک عرض می کنم.کسيکه فکر که نه يقينا در راه اشنا ساختن جوانان با نماز واحکام الهی از هيچ کوششی دريغ نکردند و ما هم تمام دلخوشيمون اينه که يک عمر در کنار ايشون اشنای قفس باشيم.....                                           

                                                                      با ارزوی توفيق روز افزون برای ايشون

                                                                                                       

اين شعر ناقابل رو هم تقديم ميکنم به عطر نماز:

   تو شاهراه وفا را به ما نشان دادی                       صفای عشق به دلهای مهربان دادی

  تو اشکار نمودی خانه دوست کجاست              به دوست رسم وره دوستی نشان دادی

با عشق ومعرفت گشودی تو قفل دلها را               کليد بوسه به لبهای عاشقان دادی

                                                                                                         زنده باد عطر نماز

 

  
نویسنده : yaass_073 ; ساعت ۳:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۳/٢٤
تگ ها :


فرشته امتحان

يه کمی دپرسم اخه امتحاناتم نزديکه ومن....؟!امشب خواستم يه چيزی رو به خدا بگم اما تا اومدم بگم يادم افتاد به فرشته امتحان ويکدفعه اوار خجالت رو سرم خراب شد.                      نمی دونم داستانشو شنيدين يانه!

فرشته امتحان:

حاضر بود به تمام مقدسات قسم بخورد که ديگر تمام درسها را برای شب امتحان نخواهد گذاشت.تمام شب مقابل شمع مقدس نشست و از فرشته امتحان خواست تا به او کمک کندتا در امتحان فردا سربلند وو موفق بيرون بيايد.

فرشته امتحان سرانجام طاقت نياورد وخود را ظاهر ساخت واز پسرک که اکنون بزرگ شده بود وبرای امتحان جامع دکترا اماده ميشد پرسيد:ايا حاضری که روی کاغذ با خط خودت بنويسی که ديگر درسها را برای شب امتحان تلنبار نخواهی کرد و از همان ابتدای ترم تمام درسها را به طور مرتب خواهی خواند!؟

پسر با نگاهی معصومانه ومظلومانه گفت:حاضرم باور کن حاضرم ده بار بنويسم .فقط همين امشب!

فرشته امتحان در داخل کيف خود به دنبال کلاسور بزرگی گشت.روی کلاسور نوشته بود:قسم نامه پسرک ...! کلاسور را روی ميز گذاشت کاغذ سفيدی از کيف خود دراورد واز پسرک خواست تا بنوسيد که ديگر همه درسها را برای شب امتحان نخواهد گذاشت...

پسرک با خط خوش روی کاغذ اين مطلب رانوشت و مودبانه ان را به فرشته امتحان داد.فرشته امتحان قسم نامه راگرفت بار ديگر نگاهی به ان انداخت وروی ان نوشت قسم نامه شماره ۹۹۹ وسپس ارام ان را داخل قسم نامه های قبلی پسرک داخل کلاسور گذاشت وسپس بی انکه ۹۹۸ قسم نامه های قبلی پسرک را به رخ ا بکشد برای ۹۹۹ امين بار سوالات امتحان فردا را برای پسرک خواند

بعضی وقتا به خودم ميگم بدبخت در ديزی بازه حيای گربه کجاست؟!

                                

                                  اينم زبان حال اونايی که ميخوان يه خورده

                                              خودشونو توجيه کنن!

                   

 از صفر من تا بيست تو راهی به جز تقدير نيست 

دلخوش به استادم نکن حذف اضطراری دير نيست

من غايبم يا در سکوت تو حاضر ودر گفتگو

من غافل از استاد ودرس تو مينويسی مو به مو

با جزوه وفرمول بيا تا پاس کنم يک واحدی

چيزی نخواندن بهتر از يک شب تلاش بيخودی

با عشق در دانشکده جايی برای درس نيست

دانشجو ارعاشق شودبی پرده مشروط می شود

چيزی شبيه اب هويج با کوفته مخلوط می شود

                                     چی بگم والله؟؟؟!!!

  
نویسنده : yaass_073 ; ساعت ۳:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۳/۱٧
تگ ها :


كتيبه ای از اه

دلشوره عجيبی دارم تو وجودم مثل بازار مسگرا غوغاست  

 ديشب نمی دونم بيدار بودين يا نه؟!بدجوری ترسيده بودم.از ترس از اتاقم بيرون اومدم .اما ديدم همه راحت خوابيدن.بابام يه لحظه متوجه من شد :بهش گفتم بابا چی شده؟!بابام كه صدای اروم وغمبار منو شنيد به ارومی بهم گفت چيز مهمی نيست.برو بخواب.با خودم گفتم عجيبه چه خونسرد وريلكس...يادم اومد به زمانی ۳ الی۴ سال بيشتر نداشتم .زمان جنگ بود صدا  انفجاروموشك همه جارو پر كرده بود...مامانم منو محكم تو بغل گرفته بودو گريه می كرد وبابام با خونسردی تمام  مشغول چايی خوردن بود.منم كه نمی دونستم  جنگ چيه؟موشك يعنی چي؟با گريه به مامان التماس می كردم كه منو زمين بگذاره تا بتونم برم پيش بابام.........

بگذريم....ديشب وقتی همه جا تكون می خورد و همه ادما خواب بودن با خودم گفتم نكنه همين تكونای  به ظاهر   ساده دنيارو واسه خيليها متوقف كنه.نكنه خيليها بعد از اين تكون واسه هميشه تو خواب جا بمونن.اخه چند مدت پيش در زلزله اخير بم مرثيه دربه دری و غم اوارگی وبی كسی خيليها به گوشم رسيده بود.اين يعنی چي؟بچه هايی كه يه شبه پير شدن.زنای جوونی كه به يكباره زمينگير شدن  .اون بابا بزرگايی كه از غم از دست دادن نوه هاشون اشك می ريختن.اشكايی كه رنگ خاك بود وخون.اون ادمايی كه تو وادی بهت وناباوری به يه تيكه زمين زل زده بودن.....تا حالا نمی دونستم كه مرگ تا اين حد به زندگی نزديكه....تو اين لحظه ها فقط ميشه نگاه كردو تسليم بود .نگاه كردواموخت.نگاه كردوعمل كرد........

خدايا ديگه چقدر اخه تا كی اشكامو پشت پلكام مخفی كنم.بغضام مدام وپشت سر هم می تركن و حالا ميفهمم كه چقدر بهت احتياج دارم چقدر دلم می خواد صدات كنم چقدر دلم می خواد تورو اه بكشم وگريه كنم واونوقت تو بيای اشكامو پاك كني.گره تك تك بغضامو باز كنی و دل شكستمو بند بزني؟يعني ميشه؟؟؟اخه خدايا ديگه چطوری حاليت كنم كه دوست دارم؟!

خدايا بذار راستشو بهت بگم امشب خيلی دلم تنگ شده . دلم امام رضا می خواد.دلم يه گنبد ميخواد يه گنبد طلايی با يه گلدسته....دلم هوای يه حوض كوچيك كرده ....شايدم يه شبستونی كه كه گوشه به گوشش مهر وتسبيح وچادر نمازه.دلم هوای خادمای ساده ومهربونی رو كرده كه وقتی گريه می كردم بهم می گفت به همه مقدساتم قسم كه اون الان اشكای تورو ميبينه و صداتو ميشنوه مطمئن باش كه اون هميشه باهاته تو هم هميشه به يادش باش .باهاش دوست باش .اصلا ميدونی چيكار كن با خودكار يه ضربدر پشت دستت بزن هر وقت اون رو ديدی سعی كن دلت رو به يادش گره بزنی چند روز پشت سر هم ضربدر بزن بعد از يه مدت ديگه نميخواد ضربدر بزنی خودش برات ضربدر می زنه..........يادش بخير

ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  عِِِِِِِِِِِِِشـــــــــــــــــــــــــــق      دعــــــــــــــــــــــــا

تكـــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــای دل  ّّ

                                           پــــــــــــاره هـــــــــــــــــــای  روح

  
نویسنده : yaass_073 ; ساعت ۳:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۳/۱٠
تگ ها :


اينان هديه تمدن غرب را نمی خواهند!

اين روزا بوی خونه كه بيشتر از هر چيز به مشام ميرسه!

اخر چرا قلب من بايد هنوز بتپد در حاليكه هر لحظه امكان از تپش افتادن قلبی دران سوی مرز...

صدای تپش قلب كودكی را می شنوم كه به دنبال پدرش حيران وسرگردان همه جا را به جستجو پرداخته و تنها در اين فكر است كه ايا مادرش از اين مهلكه جان سالم به در برده؟!

صدای تپش قلب مادری را می شنوم كه پرسان پرسان به دنبال نشانی از كودكان خويش با بغض وگريه انها را صدا می زند.رقيه علی محمد

مرد جوانی كه به دنبال نو عروس خويش می گردد كه...

خداوندا نمی دانم حزن اين اندوه را چگونه به زبان قلم در اورم.

نمی دانم فرياد اين عصيان را چگونه وبا چه صدايی براورم.

اما اين را می دانم كه ديگر سكوت جايز نيست.

بلی ديگر سكوت جايز نيست.

فريادي از حزن گلويم راشكافته و رگباری از اشك گونه هايم را به بازی گرفته... خداوندا ديگر تا كي؟تا كی اين فريادهای ناتمامم را در خودم خفه كنم؟

فكر می كنم ميرزا كوچك خان بود كه به كنسول انگليسی پيغام داده بود كه مواظب باشيد صدای شليك توپ هايتان مردم را از خواب بيدار نكند!اما حالا اين همه توپ وموشك شليك شد پس چرا بيدار نمی شويم؟اخر تا كی می خواهيم به اين خواب سنگين ادامه دهيم؟ تاكي؟!

                            اقا بيا كه امدنت دير می شود

                          اقا بيا كه بی تو دلم پر می شود

                          اقا بيا كه ايينه دلگير می شود

                      بی تو شكوه عشق زمينگير می شود

                                                                            

                        

  
نویسنده : yaass_073 ; ساعت ۳:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۳/٢
تگ ها :