اينان هديه تمدن غرب را نمی خواهند!

اين روزا بوی خونه كه بيشتر از هر چيز به مشام ميرسه!

اخر چرا قلب من بايد هنوز بتپد در حاليكه هر لحظه امكان از تپش افتادن قلبی دران سوی مرز...

صدای تپش قلب كودكی را می شنوم كه به دنبال پدرش حيران وسرگردان همه جا را به جستجو پرداخته و تنها در اين فكر است كه ايا مادرش از اين مهلكه جان سالم به در برده؟!

صدای تپش قلب مادری را می شنوم كه پرسان پرسان به دنبال نشانی از كودكان خويش با بغض وگريه انها را صدا می زند.رقيه علی محمد

مرد جوانی كه به دنبال نو عروس خويش می گردد كه...

خداوندا نمی دانم حزن اين اندوه را چگونه به زبان قلم در اورم.

نمی دانم فرياد اين عصيان را چگونه وبا چه صدايی براورم.

اما اين را می دانم كه ديگر سكوت جايز نيست.

بلی ديگر سكوت جايز نيست.

فريادي از حزن گلويم راشكافته و رگباری از اشك گونه هايم را به بازی گرفته... خداوندا ديگر تا كي؟تا كی اين فريادهای ناتمامم را در خودم خفه كنم؟

فكر می كنم ميرزا كوچك خان بود كه به كنسول انگليسی پيغام داده بود كه مواظب باشيد صدای شليك توپ هايتان مردم را از خواب بيدار نكند!اما حالا اين همه توپ وموشك شليك شد پس چرا بيدار نمی شويم؟اخر تا كی می خواهيم به اين خواب سنگين ادامه دهيم؟ تاكي؟!

                            اقا بيا كه امدنت دير می شود

                          اقا بيا كه بی تو دلم پر می شود

                          اقا بيا كه ايينه دلگير می شود

                      بی تو شكوه عشق زمينگير می شود

                                                                            

                        

  
نویسنده : yaass_073 ; ساعت ۳:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۳/٢
تگ ها :