چهره ای ماندگار!

                                             برداشت  اول

شانزدهم آذرماه پارسال خوش تيپ ترين رييس جمهور دنيا به ميان همان دانشجويانی رفت که سال ۷۶ رفته بود وهمان حرفهايی رازد که سال ۷۶ زده بود.اما دانشجويانی که سال ۷۶ برای خاتمی وهمين حرف هايش سوت و کف زده بودند اين بار صداهای ديگری از خود در آوردند.در نتيجه خاتمی به آنها گفت که :((آدم باشيد)) و تلويزيون هم بارها نشان داد که خاتمی به آنها گفته:((آدم باشيد)).

البته دانشجويان درک می کردند که يک رييس جمهور هر چقدر هم ((خاتمی)) باشد ممکن است عصبانی شود و به آدم بگويد که آدم باشيد اما درک نمی کردند که چرا رييس جمهورشان در اين ۸ سال حتی يک بار هم به آنانی که برايش ((هر ننه روز يک بحران)) آفريدند و رييس جمهور را تبديل به يک ((تدارکاتچی )) کردند نگفت ((آدم باشيد))!!!!!!!!!!

                                                        برداشت دوم

شانزدهم آذرماه پارسال خوش تيپ ترين رييس جمهور دنيا به ميان دانشجويان رفت وبرای آنها حرف زد. دانشجويان اخم کردند که ((همش حرف))و خاتمی لبخند زد که:((بعد از اين کسانی می آيند که عمل می کنند و شما نتيجه عملشان را خواهيد ديد ))آن روز هيچ کس نفهميد که خاتمی چه گفت.اما امروز با ديدن برخی نامزدهای رياست جمهوری همه فهميدند که خاتمی چه گفت!

ای خدا کاش می شد باز هم خاتمی بيايد و حرف بزند.

 

  
نویسنده : yaass_073 ; ساعت ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱/۱٢
تگ ها :