ماه من!؟

به ماه گفتم : چقدر زيبايي ولي
ماه در ميان حرف من گفت : ولي چه؟
گفتم : زيباييت ناچيز است در مقابل زيباي من!
گفت : مگر زيباي تو کيست !؟
گفتم : زيباي من ؟‌ از ليلي مجنون زيبا تر ! از شيرين فرهاد دلربا تر ! همان که زيبايي اش باعث شکفتن غنچه ها است و ...
ماه باز در ميان حرف من دويد و گفت : ديگر مگو !
گفتم : مگر شناختي او را!؟

گفت : آري .
و ادامه داد : من نيز در زيبايي او مانده ام!
گفتم : خوش به حال تو که مي تواني از آن بالا او را ببيني!
گفت : چه خوش بودني ؟ خوش به حال او که اين چنين مجنوني دارد که يک لحظه از يادش غافل نمي شود .
اين جمله را گفت و آرام آرام به پشت سايه زمين رفت و خود را پنهان کرد.
در آن لحظه احساس کردم که چقدر خوشبختم
هورااااااااااااااااااااااااااااااااا
خوشبخت ترين فرد دنيا!


توي درس عاشقي اسم منو حسين نوشت
کلاس درس فاطمه بهتره از کل بهشت

 

  
نویسنده : yaass_073 ; ساعت ۱:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٢/۳٠
تگ ها :