پست های ارسال شده در مهر سال 1383

چايی با طعم خدا

                                   " اللهم الرزقنا حلاوه مناجاتک" که اگر لذت ترک لذت بدانی                              دگر لذت نفس لذت ندانی               روز ها را شمردم.تمام روزهای رجب ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 33 بازدید