خودتان قضاوت كنيد

(CHATE)اعتياد اينترنتی

↑مقوله اينترنت ومخصوصا چت به يكی از دغدغه های بسياری از جوانان ايرانی تبديل شده با نفوذ رايانه های شخصی وقرار گرفتن ان در رديف يكی از لوازم ضروری زندگی ،چت تقريبا يك سرگرمی جالب بشمار   می ايد،كه جوانان به اين طريق در صدد پركردن بخشی از اوقات فراغت خود برامده اند.

↑در واقع چت به چنان تفريح جذاب ودلنشينی برای جوانان تبديل گرديده كه بسياری از انان علاوه بر استفاده از رايانه شخصی ،برای اين منظور ساعات زيادی از اوقات خود رانيز در كافی نت ها سپری می كنند. بدين ترتيب عطش استفاده از اينترنت كه عموما بخش چشمگيری از ان را مقوله چت در بر ميگيرد را رفع می نمايند.

↑حدود ۵ سال است كه چت كردن بين جوانان متداول شده وبخصوص در ساعات نيمه شب تعداد كسانی كه به اين وسيله متوسل ميشوند افزايش می يابد.

از جمله دلايلی كه در اين زمينه وجود دارد ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:

  • چت كردن مزاحمتی برای اعضای خانواده ايجاد نمی كند     وسرو صدايی هم ندارد،بسياری از جوانان ان را وسيله نسبتا مناسبی برای برقراری ارتباط با همديگر می دانند.
  • √هيچ جوانی نمی تواند مثلا در ساعت ۳ نيمه شب به وسيله      تلفن با دوستش صحبت كند.اما بوسيله اينترنت امكان چنين امری وجود دارد.
  • √بسياری از جوانان حتی ممكن است همسر خويش را از طريق چت های اينترنتی پيدا كنند.اما اين نكته را بايد متذكر شد كه عمر دوستيهای اينترنتی بسيار كوتاه است .

                                                                                         

↑بنابراين بايد به جوانان ونوجوانان اموزش داده شود كه تا جای           ممكن از چت بعنوانوسيله ای برای انتقال دانسته های خود و كسب      يافته های ديگران استفاده كنند.

و اما سوالی كه كمتر جوانی برای ان جوابی قانع كننده دارد،                 اين است كه واقعا چند درصد جوانان به اين منظور از اينترنت استفاده ميكنند؟؟؟؟06.gif06.gif06.gif

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
سيد محمد انجوي نژاد

سلام و خسته نباشيد . استفاده کردم . منتها اولا کاش منبع مطلبو می نوشتين و دوما کاش جايی برای نظر بچه ها و خواننده ها ميذاشتيد . شرمنده